OYUN ÖRNEKLERİ

KURBAĞA VE LEYLEKLER Okul Öncesi Hareketli Oyun-Oyun Derlemelerim


İç içe geçmiş iki daire çizilir. İçte kalan daire göl olarak kabul edilir. Öğrenciler kurbağalar ve leylekler olarak iki gruba ayrılır. Leyleklerin gölün içine girmesi yasaktır.
Kurbağa olan öğrenciler hemen gölün dış kısmında kurbağa sesini taklit ederek “vrak
vrak” diyerek gezinirler. Leylek olan öğrenciler büyük dairenin dışında leylek sesini taklit ederek “lak lak” diye gezinirler. Oyun başlayınca leyleklerin amacı kurbağaları yakalamaktır. Yakalanan kurbağa leylekler grubuna geçer. Gölün içine
giren leylek olursa oyun dışı kalır.

You may also like...

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial